กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมมาตรฐานและกำหนดปฏิบัติแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมมาตรฐานและกำหนดปฏิบัติแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน

วันนี้ (23 ก.พ. 62) นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมาตรฐานและกำหนดปฏิบัติแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนนณ ห้องประชุม จรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนภาครัฐ นายกิตติพงษ์ โพธิมู อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สสส. และผู้แทนผู้จัดกิจกรรมงานวิ่งประเภทถนน เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนนและการนำไปใช้ โดยมีการจัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน และ Checklist โดยเป็นแนวทางตามคู่การจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ของ IAAF และข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมวิงประเภทถนน โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันเพื่อนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลโดยเร็ว

————————————————–
กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

To Top