ประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ประกาศ

การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

To Top