แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย

แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย

สำรวจโดย : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์ :

  • กระตุ้น
  • ปลุกกระแส
  • ดูแนวโน้ม

การออกกำลังกายของคนไทย

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบสำรวจ

To Top