สถิติข้อมูล (มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 83,547 คน)

สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'มาออกกำลังกายกัน' : 150030010XXX