สถิติข้อมูล (มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 64,232 คน)

สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'มาออกกำลังกายกัน' : 350030007XXX