สถิติข้อมูล (มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 110,158 คน)

สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'-' : 350040020XXX