สถิติข้อมูล (มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 92,336 คน)

สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'ดี' : 362050017XXX