สถิติข้อมูล (มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 110,184 คน)

สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง' : 163990025XXX