สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :

-' : 150030009XXX ---------- ดี' : 595266448XXX ---------- มาออกกำลังกายกัน' : 550130003XXX ---------- _' : 365080002XXX ---------- สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเริ่มด้วยตัวเราเอง' : 163990024XXX ---------- -' : 162030118XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 165970002XXX ---------- เพื่อความสุข ของสุขภาพ' : 372040012XXX ---------- a' : 134030012XXX ---------- อย่าขี้เกียจขยับร่างกายเดินชูมือแกว่งไปมาก็ทำให้เลือดสูบฉีดได้แล้วมีชีวิตคือสิ่งที่ดีแต่หากสุขภาพกายใจดียิ่งดีกว่า' : 381030006XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 316010040XXX ---------- ผ่อนคลาย' : 550020002XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี' : 158040022XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 163990033XXX ---------- เปนสิ่งที่ดี าไไ' : 150070127XXX ---------- กีฬาเป็นยาวิเศษ' : 350120082XXX ---------- เป็นตัวอย่างแก่คนอื่น เพื่อสุขภาพที่ดี' : 350090053XXX ---------- หันมาดูแลสุขภาพกันเถอะค่ะ' : 355020009XXX ---------- -' : 350140009XXX ---------- มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ' : 150990161XXX ---------- ออกกำลังกายแล้วสุขภาพแข็งแรง' : 345100051XXX ---------- สุขภาพดี' : 333040158XXX ---------- ดี' : 135141537XXX ---------- ออกกำลังกายทำให้เเข็งแรง' : 153990089XXX ---------- มาๆๆ' : 231070005XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070053XXX ---------- -' : 358040012XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสดชื่น' : 344060110XXX ---------- -' : 350120037XXX ---------- ช่วยผ่อนคลายความเครียด ไม่ซึมเศร้า ไม่วิตกกังวล สุขภาพจิตดีขึ้น และนอนหลับสบาย' : 350120068XXX ---------- -' : 365080071XXX ---------- สุขภาพดี' : 150990042XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 550180112XXX ---------- รักสุขภาพมาออกกำลังกายกันนะคะ' : 155020000XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส' : 150850000XXX ---------- ทำใก้สุขภาพสมบูรณ์ หุ่นดี' : 146990056XXX ---------- เพิ่อสุขภาพที่แข็งแรงพวกเราหันมาออกกำลังกายกันครับ' : 162100000XXX ---------- ไม่มี' : 362070008XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 358030012XXX ---------- ออกกำลังเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย. ' : 136050002XXX ---------- ออกกำลังกายแล้วหน้าเด็ก ร่างกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องดี' : 310190056XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้ร่างกายแข๊งแรง' : 350070062XXX ---------- -' : 350030019XXX ---------- ออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ' : 153990088XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง' : 150990024XXX ---------- .' : 350090059XXX ---------- ออกกำลังกายมีสุขภาพดี' : 181990041XXX ---------- ห่างไกลโรค' : 192990024XXX ---------- วิ่ง' : 350090052XXX ---------- หาเวลาออก' : 358052225XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง และรู้สึกสดชื่นทุกครั้งหลังออกกำลังกาย' : 540019901XXX ---------- -' : 167990002XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 191990027XXX ---------- -' : 130970126XXX ---------- -' : 350010022XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 351040015XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 165990201XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 256010028XXX ---------- ดีต่อร่างกาย ' : 380090044XXX ---------- แข็งแรง' : 350190067XXX ---------- ดี' : 695071945XXX ---------- เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง' : 170150121XXX ---------- มาออกเหอะเพื่อตัวเอง สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง' : 110140054XXX ---------- -' : 355110009XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 350160019XXX ---------- สุขภาพดี' : 165990198XXX ---------- เสียเหงื่อให้กีฬา ดีกว่าไปทำสิ่งผิดกฎหมาย' : 353010043XXX ---------- อยากสวยต้องเริ่มจากตัวเอง' : 162050011XXX ---------- มาออกกำลังกายกันค่ะ' : 143060021XXX ---------- -' : 350040015XXX ---------- อยากให้คนไทยสุขภาพดี' : 158020007XXX ---------- ให้ร่างกายแข็งแรง โรคไม่มี' : 350120083XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 512020000XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 123990021XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 350990041XXX ---------- .' : 350100017XXX ---------- -' : 320090044XXX ---------- จะได้มีสุขภาพแข็งแรง ' : 162040133XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 153996652XXX ---------- ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี' : 151900000XXX ---------- มาๆ' : 355010044XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 350050025XXX ---------- ออกเลย ยิ่งออกยิ่งดี' : 142990040XXX ---------- กีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค' : 325020055XXX ---------- -' : 562030006XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง มีกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น' : 150050007XXX ---------- เห็นความจริงแล้วด้วยการออกกำลังกายหุ่นดีมาก' : 150800000XXX ---------- ร่างกายจะได้แข็งแรง' : 162940001XXX ---------- สุขภาพร่างกายของตัวเอง' : 164070009XXX ---------- ลดโรคภัย' : 355070016XXX ---------- ออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีนะคะ' : 170879441XXX ---------- ดี' : 601891100XXX ---------- สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี' : 363040023XXX ---------- -' : 350180001XXX ---------- ดี' : 515002487XXX ---------- มาเล่นกีฬากันครับ' : 142990028XXX ---------- สิ่งดี' : 150996616XXX ---------- ดี' : 454487296XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง' : 134110013XXX ---------- มาออกกำลังกายกันเยอะๆครับ' : 350010045XXX ----------