สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070022XXX ---------- -' : 365080006XXX ---------- /' : 167070028XXX ---------- มารักษาสุขภาพกันนะครับ' : 162040000XXX ---------- ดี' : 437546146XXX ---------- จะทำให้ร่างกายแข็งแรง คลายเครียดได้ จิตใจแจ่มใส ' : 181920000XXX ---------- ดี' : 121501961XXX ---------- วิ่งกันเยอะๆวิ่งเพื่อสุขภาพตัวเราเองการวิ่งคือพื้นฐานของกีฬาทุกชนิด' : 350130018XXX ---------- สุขภาพดี' : 153060003XXX ---------- -' : 350130040XXX ---------- ออกกำลังกายเพืีอสุขภาพ' : 161080006XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 111060000XXX ---------- ให้ร่างกายแข็งแรง โรคไม่มี' : 353070068XXX ---------- ออกกำลังกายกันเถอะ' : 110020163XXX ---------- -' : 160081447XXX ---------- ดี' : 380005401XXX ---------- อยากให้คนไทยแข็งแรง' : 385020000XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบาน กินอาหารอร่อย นอนหลับสบาย' : 346010109XXX ---------- -' : 362020043XXX ---------- ดี' : 117911976XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 190980022XXX ---------- ให้ร่างกายแข็งแรง โรคไม่มี' : 153990072XXX ---------- ..' : 350180015XXX ---------- ห่างไกลยาเสพติดร่างกายแข็งแรง' : 110270038XXX ---------- -' : 173020029XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองและคนที่เรารัก' : 170990042XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 340970025XXX ---------- ออกกำลังกายเถอะเพื่อ สุขภาพ' : 110250005XXX ---------- ร่างกายเเข็งเเรง' : 162990067XXX ---------- เพื่อสุขภาพแข็งแรง' : 312010154XXX ---------- ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง' : 350030027XXX ---------- รักใครชวนวิ่งครับ' : 310120262XXX ---------- สุขภาพที่ดี' : 153990077XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 153990089XXX ---------- อยากผอม มาออกกำลังกายกัน' : 162800000XXX ---------- -' : 350040002XXX ---------- ไม่มี' : 162940000XXX ---------- เดินแทนการนั่งรถ เดินขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟท์ ทำงานบ้านเอง' : 310120082XXX ---------- ดี' : 671425316XXX ---------- -' : 350030005XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 154990048XXX ---------- ไม่มี' : 166040113XXX ---------- สุขภาพดีขึ้นมากเลย' : 332070021XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 788660219XXX ---------- -' : 562860000XXX ---------- -' : 362030011XXX ---------- การออกกำลังกายทำให้สุขภาพดี' : 350020046XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 355060006XXX ---------- -' : 152090004XXX ---------- .' : 350070042XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 192040011XXX ---------- -' : 150990027XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 153990004XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 350200000XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 367040043XXX ---------- เดินเพื่อสุขภาพอากาศเช้าๆเยนสบาย' : 110080008XXX ---------- ออกกำลังกายทำให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ' : 150996718XXX ---------- สุขภดีในการออกกำลังกาย' : 151010138XXX ---------- การออกกำลังกายช่วยให้เรามีสุขภาพดี ทั้งร่างกายภายนอก ร่างกายภายใน ทำให้ผ่อนคลาย' : 350120007XXX ---------- -' : 160100007XXX ---------- -' : 362020040XXX ---------- ดี' : 400619756XXX ---------- หุ่่นดี' : 633105474XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 246873440XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 345080002XXX ---------- สุขภาพร่างกายเเข็งเเรง' : 167110007XXX ---------- ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี' : 350990094XXX ---------- ปลอดโรด ร่างกายแข็งแรง' : 536020003XXX ---------- อยากให้คนไทยมาออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี' : 142110000XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 350030011XXX ---------- ดี' : 592118710XXX ---------- คุณทำได้เราก็ทำได้' : 350990119XXX ---------- -' : 162060013XXX ---------- มิบังอาจบอกให้ใครๆได้เนื่องจากตัวเองยังไม่สามารถทำได้เลย' : 364010036XXX ---------- ..' : 350070045XXX ---------- -' : 354030043XXX ---------- สุขภาพ' : 164030014XXX ---------- เพื่อสุขภาพทีดี' : 350050028XXX ---------- สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ต้องออกกำลังกายเอง' : 113020012XXX ---------- ร่างกายดี' : 144990064XXX ---------- ดี' : 526827977XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 154030010XXX ---------- สุขภาพที่ดี' : 166990073XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 134949715XXX ---------- ออกกำลังกาย' : 142040006XXX ---------- เพื่อร่างกายที่แข็งแรง' : 142050008XXX ---------- เพื่อสุขภาพของเราเองค่ะ' : 164070009XXX ---------- การออกกำลังกายจะช่วยระบายความเครียดและจะช่วยในผ่อนคลายจากการทำงานหนักในแต่ละวัน และทำงานให้สุขภาพร่างการแข็งแรง' : 370010099XXX ---------- ทำให้ร่างกายแข็งแรง แจ่มใส ' : 150996632XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 393030058XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 110050160XXX ---------- มันส์' : 150170007XXX ---------- -' : 330210076XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 167050017XXX ---------- สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา เพื่อเรา' : 340100014XXX ---------- จะได้ร่างกายแข็งแรง' : 541010002XXX ---------- -' : 140760000XXX ---------- ..' : 343020035XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070049XXX ---------- แข็งแรงด้วยกัน' : 345130013XXX ----------