สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :

ออกกำลังกายกันครับ' : 554032212XXX ---------- ห่างไกลยาเสพติด' : 162040019XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 165020014XXX ---------- -' : 362030041XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง' : 150200005XXX ---------- สุขภาพ​ดี' : 165070007XXX ---------- สุขภาพดี' : 162090001XXX ---------- ดี' : 601003185XXX ---------- สวย' : 162990076XXX ---------- อยากไห้ทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อเป็นการดูแลสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง' : 140980043XXX ---------- ..' : 350070014XXX ---------- ออกกำลังกายกัน' : 355010044XXX ---------- -' : 350990023XXX ---------- ออกกำลังกายวันละนิดจิตเเจ่มใส' : 165090007XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 352100064XXX ---------- มาออกกำลังกายกัน' : 150030014XXX ---------- ดี' : 419247813XXX ---------- การออกกำลังกายดีต่อ ร่างกายแลจิตใจครับ' : 310050277XXX ---------- เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและมีสุขภาพที่แข็งแรง' : 158040130XXX ---------- ดี' : 668953411XXX ---------- ถ้าออกกำลังกายทำให้มีหุ่นสวย มีซิคแพ็ค V snap และกล้าม' : 452400552XXX ---------- ออกกำลังกายกันทุกวันนะขอรับ' : 162990074XXX ---------- 0' : 323030031XXX ---------- อยากให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง' : 131070135XXX ---------- แข็งแรง' : 250180003XXX ---------- -' : 350050028XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 150070008XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง' : 350160027XXX ---------- สุขภ่พดี' : 350990040XXX ---------- ห่างไกลโรคด้วยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่างไห้เป็นประโยชน์ ห่างจากสิ่งเสพติด ' : 150200000XXX ---------- เพื่อสุขภาพของตัวเอง' : 354040016XXX ---------- .' : 350100016XXX ---------- การออกกำลังกายช่วยให้เรามีสุขภาพดี ทั้งร่างกายภายนอก ร่างกายภายใน ทำให้ผ่อนคลาย' : 358010006XXX ---------- ออกกำลังกันเยอะๆนะ' : 225404101XXX ---------- ออกเถอะก่อนตาย' : 130120008XXX ---------- เล่นกีฬาคลายเคลียด' : 144050009XXX ---------- สุขภาพดี' : 354030015XXX ---------- เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย' : 160999000XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 146020010XXX ---------- ออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070027XXX ---------- ดีมากๆ' : 650217202XXX ---------- เพ่ือหุ่นที่ดี' : 345050040XXX ---------- มาๆๆ' : 150170108XXX ---------- -' : 350030018XXX ---------- เพื่อตนเอง เพื่อสุขภาพ' : 150160010XXX ---------- ออกกำลังกันเยอะๆนะ' : 225404101XXX ---------- ออกกำลังบ่อยๆสุขภาพแข็งแรง' : 150120114XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 350130042XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 160110016XXX ---------- ถ้าคุณรักสุขภาพตัวเองอยากอยู่เห็นลูกหลานบวชหันมาออกกำลังกายกันวันละนิดเพื่อสุขภาพของตัวท่านเอง' : 196980006XXX ---------- -' : 160231800XXX ---------- สุขภาพดี' : 162050021XXX ---------- ร่าเริงเบิกบาน' : 357050068XXX ---------- สุขภาพดี' : 150990072XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 365010128XXX ---------- มาเร่นเพื่อคลายเครียด รดหุ่น' : 140970024XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 351010044XXX ---------- มาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทั้งประเทศ' : 510020008XXX ---------- ดี' : 350090406XXX ---------- การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหลังจากภาวะเครียดจากการทำงาน' : 171100005XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 363990001XXX ---------- -' : 350060010XXX ---------- อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพตนเอง' : 352040024XXX ---------- เพื่อสุขภาพ ' : 350120082XXX ---------- u' : 695679643XXX ---------- ออกกำลังแข๊งแรง' : 350070044XXX ---------- ..' : 350070046XXX ---------- ดี' : 661679828XXX ---------- ดี' : 523219967XXX ---------- สุขภาพ' : 162990082XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 553050013XXX ---------- -' : 350050000XXX ---------- -' : 350010004XXX ---------- -' : 356030089XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 353080034XXX ---------- สุขภาพดีแข็งแรง' : 365010066XXX ---------- อยากให้คนไทยมาออกกำลังกายเยอะๆ' : 155130000XXX ---------- ร่างกายแข็ง' : 191010023XXX ---------- สุขภาพดี' : 355010044XXX ---------- สุขภาพดีต้องออกกำลังกาย' : 165990236XXX ---------- ..' : 350020026XXX ---------- -' : 162030116XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 153990068XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 120970228XXX ---------- หันมสออกกำลังกายกันเถอะครับ' : 122990025XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 146990036XXX ---------- -' : 350130039XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง' : 350110016XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 150020018XXX ---------- เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง' : 150990067XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 165990227XXX ---------- ออกกำลังกายแล้วแข็งแรง ' : 144040009XXX ---------- ..' : 350070009XXX ---------- สิ่งดี ๆ ไม่ต้องรอถ้าหันมาออกกำลังกายแล้วจะรู้คุณค่า' : 350190043XXX ---------- มาออกกำลังกายกัน' : 350030027XXX ---------- -' : 150030009XXX ---------- สุขภาพ' : 350110008XXX ---------- .' : 350070059XXX ---------- -' : 257100002XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 151010143XXX ----------