สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :

ออกำำำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350030027XXX ---------- ดี' : 165020006XXX ---------- ดี' : 907745378XXX ---------- ร่างกายจะได้แข็งแรง ปลอดภัยจาดโรคต่างๆ' : 181060004XXX ---------- -' : 350020051XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 162100004XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 350010033XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 381020002XXX ---------- การออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงและยังช่วยให้เราเป็นคนอารมณ์ดี ' : 192020007XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 350100014XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง' : 153990098XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 341060031XXX ---------- เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง' : 365070020XXX ---------- กีฬา เป็นยาวิเศษ ลดโรค ลดค่ารักษา ลดปวด มีกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ ออกกำลังกายเสียเวลาน้อยกว่าการรักษาร่างกาย' : 163990019XXX ---------- สุขภาพดี' : 350060011XXX ---------- มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกัน' : 150080007XXX ---------- ดี' : 362050017XXX ---------- สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายเอง' : 382080004XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมาออกกำลังกายกันเถอะ' : 310170084XXX ---------- เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวัน สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย' : 362050053XXX ---------- ออกกำลังกายมีประโยชน์มาก' : 332090114XXX ---------- ดี' : 876075298XXX ---------- สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ทำเอาเอง.' : 367990013XXX ---------- -' : 350092214XXX ---------- มาออกกำลังกาย' : 367010124XXX ---------- จะได้แข็งแรง' : 150996630XXX ---------- ไม่มี' : 185990001XXX ---------- เหงื่อออกแล้วสดชื้น' : 145050001XXX ---------- ออกกำลังกายแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตนเอง' : 340990020XXX ---------- ทำให้สุขภาพดี ไม่มีโรกด้วย' : 162990035XXX ---------- -' : 362030004XXX ---------- ปราศจากโรคภัย' : 365990027XXX ---------- สุขภาพดี' : 145020026XXX ---------- 0' : 123990008XXX ---------- ห่างไกลยาเสพติด' : 158050009XXX ---------- เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง' : 170150121XXX ---------- ร่างกายสมบูรณ์' : 350120010XXX ---------- ดี' : 334668407XXX ---------- -' : 270445123XXX ---------- -' : 165080122XXX ---------- เพื่อคนที่เรารัก' : 153990011XXX ---------- ขับเหงื่อ ผิวดี' : 350020030XXX ---------- ดี' : 162050014XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 410170000XXX ---------- -' : 350010022XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 153060003XXX ---------- แข็งแรงขึ้น' : 150996624XXX ---------- ดีต่อร่างกาย' : 550180112XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 382020001XXX ---------- ดี' : 945846303XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 557130004XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070036XXX ---------- สุขภาพแข็งแรง' : 350070032XXX ---------- ดี' : 611277564XXX ---------- ..' : 350070040XXX ---------- ดี' : 154030082XXX ---------- ออกกำลังกายที่สุด' : 362060039XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จะได้อยู่กับคนที่เรารักนานๆ' : 134070036XXX ---------- ทำให้ร่างกายแข็งแรง' : 186970001XXX ---------- -' : 350200003XXX ---------- -' : 140049965XXX ---------- อยากดูดีหันมาออกกำลังกาย' : 123990019XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี' : 150110111XXX ---------- ทำให้ร่าวกายแข็งแรง' : 380130030XXX ---------- การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงและทำห้รู้สึกผ่อนคลายด้วย ' : 560019002XXX ---------- สุขภาพดี' : 358040042XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070065XXX ---------- สุขภาพดี' : 110270036XXX ---------- ดี' : 347885722XXX ---------- ทำให้สุขภาพดีขึ้น' : 331100111XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 150030002XXX ---------- -' : 350060027XXX ---------- สุขภาพดีไม่มีขาย หันมาออกกำลังกายกัน' : 350110026XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ' : 350070042XXX ---------- ดี' : 355010044XXX ---------- -' : 350130033XXX ---------- สุขภาพดีหุ่นดีแข็งแรงต้องออกกำลังกาย' : 350190069XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเองบ้างนะ' : 357040055XXX ---------- สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง' : 123010005XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 110070325XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง หน้าตาสดใส' : 136990013XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 350130076XXX ---------- วิ่ง' : 350090053XXX ---------- เพื่อสุขภาพ' : 350160015XXX ---------- ดูอ่อนวัยเพราะออกกำลังกาย' : 350060053XXX ---------- ร่างกายแข็งแรง' : 391030026XXX ---------- สุขภาพดีมาออกกำลังกาย' : 116010183XXX ---------- วิ่ง' : 350090058XXX ---------- การออกกำลังกายเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน' : 344100006XXX ---------- ออกกำลังกายมันดีต่อร่างกาย' : 150200108XXX ---------- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง' : 150990103XXX ---------- Jdndd' : 350150004XXX ---------- -' : 366060070XXX ---------- ดี' : 506132842XXX ---------- -' : 362060031XXX ---------- เพื่อสุขภาพที่ดี' : 150996626XXX ---------- -' : 350030022XXX ---------- ..' : 350070037XXX ---------- -' : 350060043XXX ---------- ออกกำลังกายกัน' : 550060108XXX ----------