ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระการประชุม

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

To Top