ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วาระการประชุม

วาระการประชุม

แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย

แบบสำรวจ #1

แบบสำรวจ #1

แบบสำรวจ #2

แบบสำรวจ #2

แบบสำรวจ #3

แบบสำรวจ #3

แบบสำรวจ #4

แบบสำรวจ #4

แบบสำรวจ #5

แบบสำรวจ #5

แบบสำรวจ #6

เป้าหมาย #6

 

ข่าวสาร

ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ประกาศ

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 

และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

Read More

30-31 มีนา เลือกตั้ง บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการกีฬา

30-31 มีนา เลือกตั้ง บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการกีฬา

…………………………………………………………….

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)  เปิดเผยถึงการรับสมัครรับเลือกกรรมการ คกช. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และกรรมการ คกช. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด...

Read More

To Top